5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.