Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler (WAIS)
(Wechsler Adult Intelligence Scale [WAIS])

Μία από τις πλέον συχνά χορηγούμενες ατομικές κλίμακες νοημοσύνης. Προέρχεται από τις αρχικές κλίμακες Wechsler – Bellevue και περιλαμβάνει επιμέρους δοκιμασίες οι οποίες μετρούν λεκτικές ικανότητες και πρακτικές δεξιότητες που έχουν ταξινομηθεί ως προς το βαθμό δυσκολίας τους. Οι λεκτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν το Λεξιλόγιο, τις Ομοιότητες, την Αριθμητική, τη μνήμη Αριθμών, τις Πληροφορίες, την Κατανόηση και τη Διαδοχή Γραμμάτων – Αριθμών, ενώ οι πρακτικές περιλαμβάνουν τη Συμπλήρωση Εικόνων, την Κωδικοποίηση, τη Σειροθέτηση Εικόνων, τα Σχέδια με Κύβους, την Κωδικοποίηση – Σύμβολα, τη Συναρμολόγηση Αντικειμένων, την Αναζήτηση Συμβόλων και το Πλέγμα Συλλογισμών. Με την κλίμακα μπορούν να μετρηθούν τρεις διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης: ένας για τις λεκτικές ικανότητες, ένας για τις πρακτικές δεξιότητες και ένας για το γενικό επίπεδο νοημοσύνης. Η τελευταία αναθεώρηση της κλίμακας που πραγματοποιήθηκε το 1977 (WAIS-III), επιτρέπει πλέον τον υπολογισμό ενιαίου βαθμού (παραγοντικού δείκτη) σε τέσσερις επιμέρους τομείς γνωστικής λειτουργίας: Λεκτική Κατανόηση, Αντιληπτική Οργάνωση, Μνήμη Εργασίας και Ταχύτητα Επεξεργασίας. Βλ. επίσης Κλίμακες Wechsler.

Από το Λεξικό Ψυχολογίας, Α. Χουντουμάδη - Λ. Πατεράκη.