Κλίμακα Νοημοσύνης Παιδιών Wechsler (WISC)
(Wechsler Intelligence Scale for Children [WISC])

Aτομικά  χορηγούμενη κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά 6 -16 ετών. Περιλαμβάνει λεκτικές και πρακτικές δοκιμασίες. Η τελευταία αναθεώρηση της πραγματοποιήθηκε το 2003.

Από το Λεξικό Ψυχολογίας, Α. Χουντουμάδη - Λ. Πατεράκη.