αξιολόγηση [β]
(evaluation)

Η αποτίμηση των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς ενός εξεταζόμενου, καθώς και της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού ή θεραπευτικού προγράμματος μέσα από μια σειρά παρατηρήσεις, αναφορές και βαθμολογίες σε ψυχολογικές δοκιμασίες. 

Από το Λεξικό Ψυχολογίας, Α. Χουντουμάδη - Λ. Πατεράκη.