Αναγγελία συνεργασίας ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ και το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ και το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΙΨ) ανακοινώνουν την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα των ψυχομετρικών εργαλείων.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2008 στον τομέα αυτό και είναι η αποκλειστική αδειούχος της NCS PEARSON Inc για τη στάθμιση, έκδοση και διανομή στην ελληνική γλώσσα των Κλιμάκων:

  • WISC–IIIGR Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Τρίτη έκδοση Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition
  • WAIS–IVGR Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση, Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition
  • WPPSI–IIIGR Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Τρίτη Έκδοση, Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence-Third Edition και 
  • RAVEN’S–EDUCATIONAL Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες και Κλίμακα Λεξιλογίου Crichton Coloured Progressive Matrices (CPM) and Crichton Vocabulary Scales (CVS)

Είναι, επίσης, ο μόνος εγκεκριμένος από την PEARSON πάροχος εκπαίδευσης για τα σταθμισμένα τεστ στην Ελλάδα.

Με το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών το ΚΙΨ θα διαθέτει στους Κύπριους επαγγελματίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα τεστ έκδοσης της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΕ. Επίσης, οι δύο φορείς θα συνεργάζονται κατ’ αποκλειστικότητα στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο τη συστηματική ενημέρωση και εξοικείωση των ειδικών στην ορθή χρήση των σταθμισμένων κλιμάκων (χορήγηση, βαθμολόγηση, αξιολόγηση).

Κοινός στόχος είναι η παροχή στους επιστήμονες-επαγγελματίες στην ψυχολογία, την υγεία, την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, καθώς και στους ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των πιο κατάλληλων, έγκυρων, λειτουργικών, σύγχρονων και διεθνώς αποδεκτών εργαλείων-συμμάχων στο έργο τους για Αξιολόγηση-Διάγνωση-Εντοπισμό γνωστικών λειτουργιών, μαθησιακών δυσκολιών, νοημοσύνης, νοητικής λειτουργίας, οπτικοκινητικής αντίληψης, διαταραχών συμπεριφοράς, αναπτυξιακών διαταραχών και λοιπών λειτουργιών για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. 

Η διάθεση αυτών των εργαλείων καθώς και η συστηματική ενημέρωση-εκπαίδευση και εξοικείωση των ειδικών σχετικά με την ορθή χρήση τους σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στον τομέα της ψυχομετρικής αξιολόγησης για την περιοχή μας και μπορεί να συμβάλει εξαιρετικά στη βελτίωση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Κύπριοι ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοπαθολόγοι, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και λοιποί επιστήμονες θα εκτιμήσουν και θα στηρίξουν την επιστημονική και εκδοτική αυτή προσπάθεια, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω τομέα, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε διαγνωστικά εργαλεία με προφανή οφέλη για τον Ελληνικό και Κυπριακό πληθυσμό.