WMRS - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η εργαζόμενη μνήμη;

Ο όρος εργαζόμενη μνήμη αναφέρεται σε ένα νοητικό “εργαστήριο” που συγκρατεί και επεξεργάζεται πληροφορίες για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ εκτελούμε σύνθετα γνωστικά έργα.

Πότε χρησιμοποιούμε την εργαζόμενη μνήμη;

Ένα παράδειγμα λειτουργίας της εργαζόμενης μνήμης είναι η νοητική διαδικασία που πραγματοποιούμε, όταν κάνουμε αριθμητικές πράξεις νοερά: χρειάζεται να κρατήσουμε στη μνήμη μας τους αριθμούς, να κάνουμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς, ταυτόχρονα να ανακαλέσουμε αποκτημένες γνώσεις (π.χ. την προπαίδεια) και να εκτελέσουμε τις πράξεις. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση των υπολογισμών είναι πολύ πιθανό να ξεχάσουμε τους αριθμούς που χρησιμοποιήσαμε.

Ποιος είναι ο ρόλος της εργαζόμενης μνήμης στη μάθηση;

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εργαζόμενης είναι η στενή σχέση που έχει με τη διαδικασία της μάθησης. Όταν καλούμαστε να μάθουμε κάτι καινούριο, συγκρατούμε τις νέες πληροφορίες, τις επαναλαμβάνουμε για να μην τις ξεχάσουμε και χρησιμοποιούμε την προηγούμενη γνώση μας για να τις ενσωματώσουμε σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την εργαζόμενη μνήμη μας. 

Ποια είναι η σχέση της εργαζόμενης μνήμης με τη σχολική επίδοση;

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν την εργαζόμενη μνήμη στενά με τη σχολική επίδοση. Τα ευρήματα αυτά είναι κατανοητά, γιατί το σχολικό περιβάλλον είναι χώρος όπου ως επί το πλείστον συντελείται η μάθηση.

Σε τι χρησιμεύει η μέτρηση της εργαζόμενης μνήμης;

Μια έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης, μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη και να οδηγήσει σε έγκαιρη παρέμβαση.

WPPSI - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία για την ελληνική στάθμιση;

Η διαδικασία στάθμισης της συστοιχίας δοκιμασιών του WPPSI-III βασίστηκε στη Βρετανική έκδοση (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition, 2003) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης στον ελληνικό πληθυσμό.

Η στάθμιση έγινε από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc. κάτω από την επιστημονική ευθύνη είχε ο κ. Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το δείγμα συμπεριέλαβε 1.003 παιδιά από τα δύο φύλα προερχόμενα από 8 διαφορετικές ομάδες ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Διαστρωματώθηκε με βάση τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

RAVEN CPM/CVS - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική στάθμιση του Raven

Η διαδικασία στάθμισης των δύο κλιμάκων του Raven, CPM και CVS βασίστηκε στην πιο σύγχρονη (έγχρωμη) Βρετανική έκδοση (Raven, 2004) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης σε ελληνικό πληθυσμό. Η μελέτη στάθμισης που ακολούθησε για τη δημιουργία νορμών στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, κάτω από την επιστημονική ευθύνη του κ. Γεωργίου Δ. Σιδερίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Το δείγμα συμπεριέλαβε 1001 παιδιά από τα δύο φύλα προερχόμενα από 13 γεωγραφικά διαμερίσματα και από 8 διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων.

Πως συγκρίνονται οι μετρήσεις με το Raven με αντίστοιχες περισσότερο εκτεταμένων τεστ

Οι μετρήσεις νοημοσύνης με το Raven CPM συγκρίνονται ευνοϊκά με αντίστοιες μετρήσεις περισσότερο εκτεταμένων τεστ νοημοσύνης (όπως το WISC) στην εκτίμηση γνωσιακών παραγόντων που σχτίζονται με τη σχολική επίδοση σε όλες τις βαθμίδες τής εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το τεστ χαρακτηρίζεται από στατιστικά επαρκή διαχρονική προβλεπτική εγκυρότητα που φαίνεται να επηρεάζεται πολύ λίγο ή ελάχιστα από το κοινωνικοπολιτισιτκό υπόβαθρο των μαθητών.

WISC-III - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Μπορώ να φωτοτυπήσω τα αναλώσιμα υλικά του WISC III;

Όλα τα έντυπα και τα υλικά που συνοδεύουν τα τεστ της Pearson Assessment προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπίες κ.λπ. Η αναπαραγωγή των Φυλλαδίων Απαντήσεων ή της Φόρμας Καταγραφής είτε με σκοπό την πώληση, είτε με σκοπό τη δωρεά ή την προσωπική χρήση, καταπατά τους σχετικούς νόμους και διώκεται ποινικά. Καμία τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση δε μπορεί να γίνει, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξ άλλου, είναι ευνόητο ότι κάθε μη εγκεκριμένη από τον εκδότη τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση, μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των τεστ. Ο μόνος τρόπος για να προμηθευτείτε επιπλέον αναλώσιμα υλικά, είναι με παραγγελία στη Motibo Αξιολόγηση.

Ποιος μπορεί να αποκτήσει το WISC III;

<Για να μπορεί να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει κάποιος το WISC III, πρέπει να είναι ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση για τη χρήση του WISC-III;

Παρόλο που θεωρείται δεδομένο ότι οι ψυχολόγοι γνωρίζουν από τις βασικές τους σπουδές βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων, η εκπαίδευση για τη χρήση του WISC-IIΙ θεωρείται απαραίτητη.

WMRS

Βασικές Πληροφορίες

Η «Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης» (WORKING MEMORY RATING SCALE) (Alloway, Gathercole, & Kirkwood, 2008), είναι μία κλίμακα που αποτελείται από 20 περιγραφές προβληματικών συμπεριφορών. Συμπληρώνεται από δασκάλους και εκπαιδευτικούς εύκολα και γρήγορα, κι αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά δημοτικού.

 • ΣυγγραφείςDr Tracy Packiam AllowaySusan GathercoleHannah Kirkwood
 • Έτος πρώτης έκδοσης: 2008
 • Ελληνική έκδοση: αναμένεται
 • Που χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών
 • Χορήγηση: Ατομική – χωρίς χρονομέτρηση
 • Ποιοι το χορηγούν
  • Ψυχολόγοι
  • Απόφοιτοι τμήματος ειδικής αγωγής
  • Ειδικοί παιδαγωγοί
  • Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί)
  • Λογοθεραπευτές

Περιγραφή

Η Κλίμακα Εργαζόμενης Μνήμης είναι μια κλίμακα αξιολόγησης της συμπεριφοράς η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για διευκολύνει δασκάλους και εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν εύκολα παιδιά που έχουν έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη. Μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί σπάνια θεωρούν τη μνήμη σαν αίτιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν (μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις) παιδιά με έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη, παρά τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις τους. Αντίθετα, τα  παιδιά με έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη, περιγράφονται συνήθως σαν απρόσεκτα στην τάξη. 

Το WMRS θα αυξήσει τις πιθανότητες εντοπισμού και κατά συνέπεια αποτελεσματικής υποστήριξης στο σχολείο, παιδιών που έχουν έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη. 

Το WMRS αναπτύχθηκε με βάση συνεντεύξεις με δασκάλους και αποτελείται από 20 στοιχεία / περιγραφές προβληματικών συμπεριφορών. Παρέχει ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο έγκαιρου προσδιορισμού ελλειμμάτων στην εργαζόμενη μνήμη, που παρεμποδίζουν τη γνωστική διαδικασία.

Επιστημονική Υπεύθυνη της ελληνικής έκδοσης είναι η Ελβίρα Μασούρα.

Σε τι χρησιμεύει η μέτρηση της εργαζόμενης μνήμης; 

Μια έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης, μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη και να οδηγήσει σε έγκαιρη παρέμβαση.

Σε τι χρησιμεύει η «Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης»;

Επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εκτίμηση συμπεριφορών που αντανακλούν κάποιο έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη. Βοηθά τους δασκάλους  να εντοπίσουν τα παιδιά που κινδυνεύουν να παρουσιάσουν δυσκολίες που συνδέονται με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη. Δε χρειάζεται προηγούμενη γνώση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων για να συμπληρωθεί.

Περισσότερα για την Εργαζόμενη Μνήμη

Τι είναι η εργαζόμενη μνήμη;

Ο όρος εργαζόμενη μνήμη αναφέρεται σε ένα νοητικό “εργαστήριο” που συγκρατεί και επεξεργάζεται πληροφορίες για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ εκτελούμε σύνθετα γνωστικά έργα.

Πότε τη χρησιμοποιούμε;

Ένα παράδειγμα λειτουργίας της εργαζόμενης μνήμης είναι η νοητική διαδικασία που πραγματοποιούμε, όταν κάνουμε αριθμητικές πράξεις νοερά: χρειάζεται να κρατήσουμε στη μνήμη μας τους αριθμούς, να κάνουμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς, ταυτόχρονα να ανακαλέσουμε αποκτημένες γνώσεις (π.χ. την προπαίδεια) και να εκτελέσουμε τις πράξεις. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση των υπολογισμών είναι πολύ πιθανό να ξεχάσουμε τους αριθμούς που χρησιμοποιήσαμε. 

Ποιος είναι ο ρόλος της στη μάθηση;

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εργαζόμενης είναι η στενή σχέση που έχει με τη διαδικασία της μάθησης. Όταν καλούμαστε να μάθουμε κάτι καινούριο, συγκρατούμε τις νέες πληροφορίες, τις επαναλαμβάνουμε για να μην τις ξεχάσουμε και χρησιμοποιούμε την προηγούμενη γνώση μας για να τις ενσωματώσουμε σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την εργαζόμενη μνήμη μας. 

Ποια είναι η σχέση της με τη σχολική επίδοση;

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν την εργαζόμενη μνήμη με τη σχολική επίδοση. Τα ευρήματα αυτά είναι κατανοητά, γιατί το σχολικό περιβάλλον είναι χώρος όπου ως επί το πλείστον συντελείται η μάθηση.