Ψυχομετρικά εργαλεία

WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition)

Τιμή πώλησης: 1453,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WAIS-IV GR- Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο*

Τιμή πώλησης: 191,70 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WISC-V GR

Τιμή πώλησης: 1445,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WISC-V GR - Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο

Τιμή πώλησης: 220,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WPPSI-ΙΙΙ GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)

Τιμή πώλησης: 1340,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WPPSI-III GR - Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο*

Τιμή πώλησης: 200,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

RAVEN’s Educational CPM/CVS

Τιμή πώλησης: 425,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης (ΚΑΕΜ)

Τιμή πώλησης: 80,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος