WISC-V GR


Τιμή:
Τιμή πώλησης: 1445,00 €
To WISC-V μπορουν να το αποκτησουν ψυχολογοι με αδεια ασκησης επαγγελματος

Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) είναι η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά.

 • Συγγραφέας: David Wechsler
 • Έτος αγγλικής έκδοσης: 2016
 • Έτος ελληνικής έκδοσης: 2017
 • Που χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας από 6 έτη & 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες.
 • Τρόπος χορήγησης: Ατομικά
 • Διάρκεια χορήγησης: 60 λεπτά
 • Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι µε άδεια άσκησης επαγγέλματος, με κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση.

Η Κλίµακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) χρησιµοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (π.χ. ΚΕ∆∆Υ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Γ.Ν., Μονάδες Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) καθώς και από ιδιώτες ψυχολόγους, και κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση, και τον σχεδιασµό εξατοµικευµένου προγράµµατος. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

Από το 1997 έως και σήµερα η αξιολόγηση της νοηµοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα βασίζεται στην Τρίτη Έκδοση της Κλίµακας Νοηµοσύνης Wechsler για Παιδιά (WISC–III), ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό είχε αντικατασταθεί από την αναθεωρηµένη έκδοση WISC–IV ήδη από το 2003. Σήμερα στις ΗΠΑ και την Αγγλία κυκλοφορεί και χρησιµοποιείται η αναθεωρηµένη έκδοση WISC–V. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα και, µάλιστα, είναι από τις πρώτες χώρες που θα κυκλοφορήσει σταθµισµένη έκδοση του WISC-V.

Στα 20 χρόνια που µεσολάβησαν, έχουν συντελεστεί πολύ µεγάλες κοινωνικο-πολιτισµικές αλλαγές στη χώρα µας, αλλαγές που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη σε µια κλίµακα που µετρά τη νοηµοσύνη. Η στάθµιση του WISC–V, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα σε πανελλαδικό επίπεδο, δίνει µία σύγχρονη, αξιόπιστη και έγκυρη κλίµακα για τη µέτρηση της νοηµοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα.

Οι βελτιώσεις-αναθεωρήσεις που ενσωματώνει η Πέµπτη έκδοση του WISC ενισχύουν περαιτέρω την ήδη σηµαντική συµβολή της κλίµακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Σε αυτή προκύπτουν πέντε διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης πέραν του Γενικού Δείκτη (ο Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, ο ∆είκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, ο Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, ο ∆είκτης Εργαζόμενης Μνήμης και ο ∆είκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας) σε αντίθεση µε τους τρεις που ήταν διαθέσιµοι στο WISC–III.

Επομένως, οι διαθέσιµες πληροφορίες για τον σχολικό ή τον κλινικό ψυχολόγο, σχετικά µε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί θα είναι περισσότερες και πιο συνεκτικές. Ακόμα, οι διαθέσιμοι βοηθητικοί και οι συμπληρωματικοί δείκτες που προκύπτουν από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού σε κάθε υποδοκιμασία, ενισχύουν περισσότερο τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης συµβάλλοντας στην ακριβέστερη διάγνωση.

Στην Ελλάδα η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc. Tην επιστημονική διεύθυνση είχε η κα Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια ∆ιαγνωστικών Μεθόδων και Συµβουλευτικής, Τµήµα Ψυχολογίας ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA.

Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και της προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων.

Το εξεταστικό υλικό του WISC-VGR αποτελείται από:

 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης
 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1
 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2
 4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25)
 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25)
 6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25)
 7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης
 8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης
 9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων
 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί)
 11. Μολύβι μαύρο
 12. Μολύβι κόκκινο

Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack με ροδάκια και χειρολαβή.

Προαιρετικά διατίθεται μετά από ειδική παραγγελία το Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο WISC-V (Technical and Interpretive Manual) - εισαγόμενο, αμερικάνικη έκδοση.

Δείτε επίσης: