Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι ο επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα τεστ της Pearson NCS Inc. στην Ελλάδα. Κατά τακτά διαστήματα διοργανώνει υψηλού επιπέδου σεμινάρια που στοχεύουν στη συστηματική ενημέρωση και εξοικείωση των ειδικών σχετικά με την ορθή χρήση των σταθμισμένων κλιμάκων (χορήγηση, βαθμολόγηση, αξιολόγηση). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ψυχολόγους ή άλλους επαγγελματίες της υγείας και της εκπαίδευσης (ανάλογα με το ψυχομετρικό εργαλείο που αφορούν).

Σεμινάρια

Σεμινάριο WPPSI-III GR

Καλέστε για τιμή

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο Raven’s Educational CPM/CVS

Καλέστε για τιμή

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο WAIS-IV GR - 14 – 15 Οκτωβρίου & 2 Δεκεμβρίου

Τιμή πώλησης: 550,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο WISC-V GR - 20 & 21 Ιανουαρίου και 24 Φεβρουαρίου

Τιμή πώλησης: 550,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος