Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι ο επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα τεστ της Pearson NCS Inc. στην Ελλάδα. Κατά τακτά διαστήματα διοργανώνει υψηλού επιπέδου σεμινάρια που στοχεύουν στη συστηματική ενημέρωση και εξοικείωση των ειδικών σχετικά με την ορθή χρήση των σταθμισμένων κλιμάκων (χορήγηση, βαθμολόγηση, αξιολόγηση). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ψυχολόγους ή άλλους επαγγελματίες της υγείας και της εκπαίδευσης (ανάλογα με το ψυχομετρικό εργαλείο που αφορούν).

Σεμινάρια

Σεμινάριο Raven’s Educational CPM/CVS

Καλέστε για τιμή

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο WAIS IV GR - 5 & 6 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2018

Τιμή πώλησης: 550,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο WISC-V GR

Τιμή πώλησης: 550,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σεμινάριο WPPSI-III GR

Καλέστε για τιμή

Λεπτομέρειες προϊόντος