Ψυχομετρικά εργαλεία

WISC-V GR

To WISC-V μπορούν να το αποκτήσουν...

Τιμή πώλησης: 1445,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο WISC V

Τιμή πώλησης: 220,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale-4th Edition)

To WAIS-IV μπορούν να το αποκτήσουν...

Τιμή πώλησης: 1453,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Raven’s Educational CPM/CVS

Τιμή πώλησης: 425,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WPPSI-ΙΙΙ GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)

Το WPPSI-III μπορούν να το αποκτήσουν...

Τιμή πώλησης: 1340,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης (ΚΑΕΜ)

Τιμή πώλησης: 80,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WAIS-IV - Τεχνικό και Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο*

Τιμή πώλησης: 191,70 €

Λεπτομέρειες προϊόντος

WPPSI-III - ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ*

Τιμή πώλησης: 200,00 €

Λεπτομέρειες προϊόντος