Σεμινάριο Raven’s Educational CPM/CVS


Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Raven’s Educational Coloured Progressive Matrices/ Crichton Vocabulary Scales (CPM/CVS)

Το  Raven’s Educational CPM/CVS αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales). Το παρόν εργαλείο είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς. Την επιστημονική διεύθυνση της εκπαίδευσης έχει ο Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στην Παιδιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard. Υπεύθυνη της εκπαίδευσης είναι η Φαίη Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γενικά 

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, Εξάρχεια Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση για την ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση και αξιολόγηση της ελληνικής σταθμισμένης έκδοσης του Raven’s Educational CPM/CVS.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοπεδικούς/λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,  ιατρούς, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

Παίρνουν μέρος 15-20 άτομα, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής1.

Δομή και περιεχόμενο 

Το σεμινάριο αποτελείται από 8 ώρες ομαδική, δια ζώσης διδασκαλία.

  • Γενική ανασκόπηση του Raven’s Educational CPM/CVS.
  • Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης Raven’s Educational CPM/CVS .
  • Γενικές οδηγίες εξέτασης, χορήγησης, βαθμολόγησης.
  • Εφαρμογές της κλίμακας.
  • Αναλυτική παρουσίαση του εξεταστικού υλικού.
  • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών (Coloured Progressive Matrices (CPM). 
  • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Κλιμάκων Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales (CVS). 
  • Οδηγίες – ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών.
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

__________________

1 Η προκαταβολή επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη του διοργανωτή.