Σεμινάριο WISC-V GR


Τιμή:
Τιμή πώλησης: 550,00 €

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.

Το WISC-V ξεχωρίζει από τις προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς για τη δημιουργία του έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες έρευνες για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση. Στην παρούσα έκδοση, επίσης, έχουν επέλθει τροποποιήσεις στη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης, ώστε να βελτιωθεί η χρηστικότητα της κλίμακας. Το WISC-V υπερέχει καθώς ενσωματώνει σημαντικές αναθεωρήσεις όπως νέες υποδοκιμασίες, καινούργιες βαθμολογίες δεικτών, και μεγαλύτερο εύρος στους τρόπους βαθμολόγησης και αξιολόγησης συγκριτικά με αυτά που διέθετε το WISC-III.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην χορήγηση, στη βαθμολόγηση και την ερμηνεία της κλίμακας WISC-VGR, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

Την επιστημονική διεύθυνση και την εκπαίδευση του σεμιναρίου έχει η Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA και Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WISC-V.

Γενικά

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89, Εξάρχεια, Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (WISC-VGR).

Απευθύνεται σε σχετικά έμπειρους ψυχολόγους. Θεωρείται δεδομένο ότι από τις σπουδές τους οι ψυχολόγοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων.

Παίρνουν μέρος ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι του WISC-VGR. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.

Κόστος σεμιναρίου: 550 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Δομή και περιεχόμενο

Το σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδική, δια ζώσης διδασκαλία και πρακτική άσκηση με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».